EN

业务及产品

产品介绍


       丁腈胶乳是由丁二烯与丙烯腈经乳液聚合而成的一种合成胶乳。

           *根据结合丙烯腈不同,可分为低腈(25%)、中腈(33%)、高腈(45%)
           *根据是否进行改性,可分为羧基改性型和非改性型。


特点及应用


       丁腈胶乳有良好的耐油性、耐化学药品性,与纤维、皮革等极性物质有良好的结合力,与淀粉、乙烯基树脂、酚醛树脂、尿素树脂、脲醛树脂等极性高分子物质有良好的相容性。
       耐油性、耐溶剂性均较天然胶乳和丁苯胶乳优。

       丁腈胶乳可用于纸浆添加剂、纸张加工、无纺布、表面涂层、石棉制品添加剂及胶黏剂、耐油薄膜、手套渍制、耐油的胶管及橡胶丝等制品。